Biuletyn Informacji Publicznej - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy
http://zspdab.biposwiata.pl

Dane teleadresowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy
szkoła i przedszkole
867 21 85 903
podkarpackie
tarnobrzeski
Baranów Sandomierski
Dąbrowica
78
39-450
Szkoła im.Batalionów Chłopskiche
55 uczniów

158118705- Szkoła

pspdab78@interia.pl

158118701 - Przedszkole

ppdab@interia.pl

Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrowicy utworzony został 01.01.2009r
W skład Zespołu wchodzi :

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy numer budynku 78

Przedszkole Publiczne w Dąbrowicy numer budynku 203

Szkoła : 7.40 - 16.00

Przedszkole : 6.30 - 15.30